Timelønnet og betaling for søgnehelligdage


Spørgsmål:

Jeg er løst tilknyttet som timelønnet på en stor fødeafdeling og bliver tilkaldt til at dække vagter fx i tilfælde af akut sygdom. Jeg blev senest ringet op og bedt om at tage en vagt 1. juledag og har nu fået min løn, hvor jeg har fået timelønnen og 50 procent søgnehelligdagstillæg. Jeg har hørt fra en kollega, at mit tillæg vist skal være større. Passer det?


Svar:

Ja, som timelønnet er der en særlig honorering af arbejde på søgnehelligdage, det vil sige helligdage, som ikke falder på søndage. Efter arbejdstidsaftalens §22 skal timelønnende, som har haft beskæftigelse ved institutionen mindre end 6 arbejdsdage umiddelbart forud for søgnehelligdagen, have et tillæg til timelønnen på 100 procent for effektiv tjeneste på søgnehelligdagen. Timelønnende som har haft beskæftigelse i mindst 6 arbejdsdage i træk forud for og i tilslutning til en søgnehelligdag skal have et tillæg til timelønnen på 200 procent. I de 6 dage indgår også de skemalagte fridøgnsperioder, som timelønnede også skal have senest på 7. dagen. Som timelønnet skal man altså altid have minimum 100 procent i tillæg til timelønnen for effektiv tjeneste på søgnehelligdage, så du må kontakte dit lønkontor og gøre opmærksom på fejlen.

 Du bør også orientere din tillidsrepræsentant, så hun kan undersøge, om det kun er din løn, der har været forkert, eller om der er tale om en generel fejl, der skal rettes for andre timelønnede også.

Revideret september 2017