Seniorordning


Spørgsmål:

Jeg bliver som tillidsrepræsentant jævnligt spurgt af ældre kolleger, om de kan få en ordning, hvor de går ned i tid og eventuelt fritages for natarbejde. Jeg vil gerne undersøge mulighederne for at indgå en aftale om en seniorordning, men mangler inspiration til, hvordan en sådan kan skrues sammen?


Svar:

Rammeaftalen om seniorpolitik, som Jordemoderforeningen har indgået med Danske Regioner, giver mulighed for, at der lokalt kan indgå forskellige typer senioraftaler for medarbejdere, der er fyldt 52 år.

Aftalen giver fx mulighed for, at medarbejderen kan gå ned i tid og få et udligningstillæg, så medarbejderen ikke – eller kun delvist –  får en lønnedgang. Aftaler man serniorordninger bevarer medarbejderen altid retten til pensionsbidrag efter lønnen og beskæftigelsesgraden i den hidtidige stilling.

Det er også muligt at aftale, at medarbejderen ved fratrædelsen får en bonus, hvis medarbejderen fratræder seniorstillingen efter det fyldte 62. år.

Den type senioraftaler, Jordemoderforeningen oftest ser eksempler på, er, hvor medarbejderen går ned i tid og som følge deraf også i løn, men opretholder sin hidtidige pensionsindbetaling.

Nogle arbejdsgivere vil gerne have, at det aftales, at stillingen er tidsbegrænset. Her er det vigtigt, at du som tillidsrepræsentant taler med medlemmet og får afklaret, om medlemmet er indstillet på det. 

Læs mere
Rammeaftale om seniorpolitik

Du er som tillidsrepræsentant naturligvis altid velkommen til at sende aftalen til gennemsyn hos Jordemoderforeningen, inden du indgår aftalen.

Trykt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 3, 2008