Seniorbonus


Spørgsmål:

Jeg har fået seniorbonus de sidste to år, som jeg hvert år har valgt at veksle til seniordage. Nu hører jeg, at ordningen ophører i 2011. Hvordan kan det være?


Svar:

Ordningen er en del af trepartsaftalerne mellem regeringen, arbejdsgiverne og organisationerne fra efteråret 2007 samt OK 08-forhandlingerne, hvor der blev aftalt særlige rettigheder for seniorer for at forsøge at fastholde seniorerne i job.

Ordningen er rigtignok tidsbegrænset og ophører med overenskomstperiodens udløb, dvs. 31. marts 2011. Da ordningen giver valgmuligheder mellem seniorbonus, seniordage, ekstraordinær pensionsindbetaling eller selvvalgt kompetenceudviklingsforløb, kan der dog frem til udgangen af 2011 være virkninger af den enkeltes valg.

Ordningen omfatter medarbejdere, der fyldte eller var fyldt 60 år enten i 2008, 2009 eller 2010. Det vil sige, at også medarbejdere, der er fyldt 60 år senest den 31. december 2010, omfattes af ordningen.

Jordemoderforeningen har sammen med Sundhedskartellet fremsat krav overfor arbejdsgiverne om en videreførelse af ordningen i 2011. Men som du nok er bekendt med, forventes der denne gang at være meget færre lønmidler end sidste gang, og der er ingen trepartsmidler til at finansiere ordningen. Om rammen bliver stor nok til også at prioritere seniorordningen eller en del af den, må forhandlingerne så vise.

Trykt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 12, 2010