Ophør af seniorbonus


Spørgsmål:

Jeg har tidligere fået seniorbonus, men er orienteret om, at seniorbonussen ophører i år. Men er der ikke noget om, at overenskomstforhandlingerne også resulterede i, at seniorbonusordningen kunne fortsætte? Og hvis det er rigtigt, skal man så være opmærksom på frister, hvis man vil konvertere bonussen?


Svar:

Den tidligere seniorordning blev finansieret af trepartsmidler og ophører her i 2011 – men det er korrekt, at det lykkedes at få ordningen gjort permanent i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Ordningen går i hovedtræk ud på, at alle medarbejdere, som er 60 år og derover, får en årlig bonus. Bonussen stiger med alderen. Seniorbonussen kan konverteres til:

  • seniordage
  • pension
  • kompetenceudvikling.Vælger man at bruge seniorbonussen til kompetenceudvikling, kan værdien af bonussen omregnes til køb af f.eks. kursus, kursusmaterialer, opholdsudgifter eller evt. vikardækning
  • eller en kombination af disse muligheder

Udgangspunktet er, at man på eget initiativ skal give sin arbejdsgiver besked, såfremt man ønsker at konvertere sin bonus til et eller flere af ovenstående elementer.

Fristen herfor er senest 1. oktober.

AlderBonus i % af sædvanlig lønSeniordagePensionsindbetaling i % af sædvanlig løn
60 år0,8%2 dage0,8%
61 år1,2%3 dage1,2%
62 år og derover1,6%4 dage1,6%

Trykt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 9, 2011