Start af barsel ved kejsersnit


Spørgsmål:

Jeg er ansat på en fødegang og har fundet ud af, at jeg er gravid og skal føde ved planlagt kejsersnit.

Jeg har fået en terminsdato, men jeg skal forventeligt have foretaget kejsersnittet før min nuværende terminsdato.

Hvornår skal jeg gå fra på mine 8 ugers graviditetsorlov?


Svar:

Som regional ansat har du ret til graviditetsorlov med løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 8 uger til fødslen. I de 8 uger medregnes den dag, hvor fødslen forventes at skulle finde sted.

Som udgangspunkt for hvordan 8-ugers perioden fastlægges, anvendes den praktiserende læges vurdering af det forventede tidspunkt for fødslen (terminsdatoen). Tidspunktet for forventet fødsel kan dog blive en anden (end planlagt termin) som følge af eksempelvis scanninger (uge 12 og 20), lægelige vurderinger eller planlagt kejsersnit. I så fald er det fra denne dato, at det fastsættes, hvornår du har ret til at gå fra på graviditetsorlov – altså 8 uger før den dato. Er der tvivl om det forventede fødselstidspunkt, må arbejdsgiver bede den ansatte om at indhente lægens skriftlige vurdering heraf.

Husk at giv din arbejdsgiver besked, så snart du er bekendt med en ændring i terminsdatoen.

En beslutning om, at fødslen skal ske ved kejsersnit på en nærmere fastsat dato, der afviger fra det tidligere forventede tidspunkt, betyder, at datoen for kejsersnit lægges til grund ved afgørelse af, hvornår 8-ugers perioden begynder.

I din konkrete situation begynder din graviditetsorlov således 8 uger før, kejsersnittet er planlagt til.

Men da det forventede fødselstidspunkt og den faktiske fødsel ikke altid er sammenfaldende, kan orlovsperioden før fødslen i praksis være af såvel kortere som længere varighed end de 8 uger.Hvis du føder før planlagt termin (eller planlagt kejsersnit), bliver din ret til graviditetsorlov således afkortet tilsvarende.Føder du derimod efter planlagt termin, forlænges perioden for graviditetsorlov til gengæld svarende til den tid, du måtte gå over termin.

Det vil ikke medføre nogen afkortning eller forlængelse af den orlov (de 14 ugers barselsorlov), som du (moderen) har ret til efter fødslen, om du føder før eller efter forventet fødsel. Man kan således ikke “overflytte” dage/uger, hvis fødslen har fundet sted før beregnet, ligesom man ikke kan afkorte orlovsperioden efter fødslen med henvisning til, at der er afholdt mere end 8 ugers barselsorlov før fødslen.

Hvis ændring i terminsdatoen falder, når de otte ugers graviditetsorlov er gået i gang, så gælder de samme regler, som hvis du føder før tid.

Opdateret maj 2020