Ekstra uges barsel


Spørgsmål:

Jeg er ansat på et offentligt sygehus og skal snart på barsel. Jeg synes selv, at jeg har et godt overblik over mine rettigheder ved barsel, men nu har jeg hørt, at fædre har fået en ekstra uges barsel. Betyder det, at jeg har mindre barsel? Og hvornår har det virkning fra?


Svar:

Det er korrekt, at der i de offentlige overenskomster er blevet forhandlet en uges mere orlov med løn til fædre. Den uge er ikke taget fra dine rettigheder.  Du har således fortsat ret til at gå fra på barsel med fuld løn i 8 uger før fødslen (graviditetsorlov). Du kan efter fødslen holde orlov med løn i 14 uger efter fødslen (barselorlov). I den periode har faderen (hvis han er offentligt ansat) ret til orlov i 2 uger (fædreorlov).   

Hvis faderen er offentligt ansat, har I også begge ret til forældreorlov med fuld løn i et antal uger efter fødslen. Det er her den ekstra uge til fædre er lagt.  

Jeres ret til forældreorlov er som følger: Du har ret til 6 ugers forældreorlov (sådan som det hele tiden har været tilfældet), den offentligt ansatte far har ret til 7 uger (mod tidligere 6 uger).  Derefter har I som forældre ret til yderligere 6 ugers orlov med løn. I nogle situationer skal de 6 uger fordeles mellem jer, i andre situationer har I hver krav på 6 uger – det afhænger af, om I er ansat på samme eller på hver sit ”arbejdsgiverområde”. 

Dine rettigheder til løn under barsel er aftalt mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet. Det betyder noget for delingen af de sidste 6 uger, om faderen til barnet også arbejder på det regionale område eller ej. Er faderen offentligt ansat udenfor det regionale område (stat eller kommune), så deler I ikke de sidste 6 uger, og du kan vælge at tage alle 6 uger og faderen har også 6 uger. Det betyder, at du får orlov med løn i 8 ugers graviditetsorlov, 14 ugers barselorlov og 12 ugers (6+6 ugers) forældreorlov.    

Arbejder faderen på det regionale område som dig, så skal I derimod blive enige om en deling af de 6 uger mellem jer.   

Tidligere havde Sundhedskartellet – som du jo hører under – sin egen barselaftale med Danske Regioner, og andre ansatte på det regionale område hørte under KTO’s barselaftale. Var barnets far fx læge eller portør, så skulle I ikke dele de sidste 6 uger, men mor og far havde hver sine 12 ugers forældreorlov (6 +6 uger). Efter at Sundhedskartellet er gået sammen med KTO i Forhandlingsfællesskabet, er aftalerne lagt sammen, og der er nu kun en ”pulje”. Nu har mor 6 uger, far 6 uger og de deler de sidste 6 uger mellem sig, når begge er på den regionale aftale.       

Retten til den ekstra uges forældreorlov er forhandlet på det offentlige område. Er dit barns far i tvivl om sine rettigheder, skal han kontakte sin fagforening.