Mig og multimedieskatten


Spørgsmål:

Jeg er ansat på et større fødested og går i skiftende vagter – inklusive døgnvagter fra hjem. Ca. en gang om ugen har jeg den vagt, hvor man skal tage på hjemmebesøg hos ambulante, hjemmefødende osv. I disse vagter får vi stillet en telefon til rådighed, som vi så bruger, når vi ringer til familierne på vej ud til dem. Vi lægger telefonen tilbage på afdelingen, når vagten er slut. Det er i orden, at vi bruger telefonen til et privat opkald i begrænset omfang, så det benytter jeg mig ind imellem af, hvis jeg ikke har taget min egen telefon med ud. Vi får alle et telefontillæg på ca. 130 kr., som vi beskattes af. Nu er jeg blevet i tvivl, om jeg bliver pålagt multimedieskat som følge af, at arbejdsgiver stiller telefon til rådighed i ambulant-vagterne, eller fordi vi får telefontillæg?


Svar:

Multimediebeskatning fik virkning fra indkomståret 2010. Den har medført et væld af spørgsmål til SKAT, hvorfor SKAT har udarbejdet en vejledning, som du finder på www.SKAT.dk – søg på ”Multimediebeskatning”. 
Multimediebeskatningen gælder, hvis du får stillet multimedier til rådighed som led i et ansættelsesforhold. En mobiltelefon, der bliver hentet på arbejdspladsen (stillet til rådighed) forud for dagens hjemmebesøg – og som bliver afleveret samme dag på arbejdspladsen – medfører ikke, at man bliver multimediebeskattet. I den anførte situation, hvor du henter mobilen på arbejdspladsen, kører på hjemmebesøg, og ringer privat og afleverer telefonen på arbejdspladsen efter dagens hjemmebesøg, vil dine hjemmebesøg blive betragtet som ”din arbejdsplads”, hvorfor du heller ikke i den situation vil blive multimediebeskattet. Privat brug af arbejdsgivers telefon på arbejdspladsen multimediebeskattes nemlig ikke.

Hvis du tager mobiltelefonen med hjem og blot bruger den en enkelt gang til privat brug, vil du imidlertid blive mulitimediebeskattet. Man multimediebeskattes ikke, hvis man har afgivet en tro-og-love-erklæring overfor sin arbejdsgiver som dækker de situationer, hvor man eksempelvis er på tilkaldevagt og tager en mobiltelefon (stillet til rådighed af arbejdsgiveren) med hjem. Det er en forudsætning, at telefonen udelukkende bruges til arbejdet – og rent faktisk også kun bruges til arbejdet! 

Det er samtidig en forudsætning, at din arbejdsgiver fører kontrol med, at telefonen kun anvendes til arbejdet. Og i den her situation skal du være opmærksom på, at private opkald fra telefonen – også selvom du fysisk befinder dig på arbejdspladsen – vil indebære, at du bliver omfattet af multimedieskatten. Det vil sige: En telefon, du tager med hjem til brug for arbejdet, kan du ikke længere bruge til at ringe privat fra – heller ikke, når du er på arbejdspladsen. Telefontillægget på de ca. 130 kr. omfattes ikke af multimediebeskatningen, og vil derfor fortsat blive beskattet som indkomst fra arbejdsgiveren.

Redigeret november 2017