Hvilke OK-ændringer træder i kraft nu?


Spørgsmål:

Sidste år var der overenskomstforhandlinger, og jeg ved, at der blev aftalt nogle ting, som skulle træde i kraft til april 2022. Men hvad er det, der ændrer sig for en jordemoder ansat i regionerne?


Svar:

Du har helt ret, der er en række ting, der træder i kraft her i foråret:

Tillægget for 12 års anciennitet forhøjes fra 22.284 kr. årligt (31. marts 2018 niveau) til 25.000 kr. årligt, og uddannelsesansvarlige jordemødre bliver omfattet af det. Pensionsprocenten for jordemødre hæves fra 13,91 til 14,42 procent. Pensionsprocenten for ledere hæves fra 17,02 til 17,40 procent. For kandidater (ansat på A-skala) hæves trin A8 fra 386.379 kr. (31. marts 2018 niveau) til 387.346 kr. årligt, og pensionen hæves fra 18,46 til 18,58 procent. Der indføres et frit valg for den del af pensionen til kandidater, som ligger over 16,40 procent. Den oversky[1]dende pension kan man vælge at få udbetalt som løn. Hvis man vælger det, er man bundet af valget i et år.

Derudover er Jordemoderforeningen sammen med resten af Akademikerne (AC) trådt ind i Den regionale kompetencefond. Det betyder, at du og dine kolleger kan søge midler til videreuddannelse eller en master. Midlerne dækker deltagergebyrer, materialer samt transport og ophold mv. eksklusive moms. Beløb pr. ansøgning er maksimalt 30.000 kr. til efter- og videreuddannelse per løbende år og maksimalt 50.000 kr. til masteruddannelse per løbende år.

Formålet med fonden er at sikre medarbej[1]derne et øget kompetenceniveau til gavn for den regionale opgaveløsning og medarbej[1]dernes udviklingsmuligheder, herunder den enkeltes kompetencer i forhold til en styrket, tværgående opgaveløsning. Der kan ikke forventes støtte til aktiviteter, uddannelser eller andre uddannelser, der er skræddersyet til arbejdspladsen.

Bragt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 3, 2022