Tillidsrepræsentantens opgaver

Som tillidsrepræsentant (TR) er din hovedopgave at repræsentere Jordemoderforeningens medlemmer lokalt og varetage deres løn- og ansættelsesmæssige interesser. Samtidig er du ansvarlig for informationsformidling og kontakt mellem Jordemoderforeningen og arbejdspladsen. Det er din pligt at gøre dit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Ledelsen har iøvrigt samme forpligtelse.

Tillidsrepræsentantens opgaver:
  • At forhandle løn og tillæg for nyansatteAt forhandle lønaftaler (forhåndsaftaler) og tillæg ved de årlige lønforhandlinger
  • At være med til at løse personsager og være medlemmernes "forsvarsadvokat", både når der er samarbejdsproblemer, og hvis advarsel eller afsked kommer på tale
  • At holde øje med, at overenskomstens bestemmelser overholdes
Medindflydelsesudvalg (MED)

Du vil typisk være medlem af arbejdspladsens medindflydelsesudvalg (MED). Her er du med til at aftale generelle retningslinjer for arbejdspladsen. Det kan for eksempel være om kompetenceudvikling, medarbejderudviklingssamtaler eller ansættelse på særlige vilkår, når arbejdspladsen skal have formuleret en personalepolitik.

Som tillidsrepræsentant fungerer du som talsmand for de medarbejdere, som har valgt dig, og kan som sådan over for arbejdspladsens ledelse komme med forslag, opfordringer og klager fra medarbejdere samt optage forhandlinger om lokale spørgsmål. Du har et særligt ansvar for at skabe interesse om faglige spørgsmål og sætte gang i og koordinere den faglige aktivitet på arbejdspladsen, for eksempel gennem medlemsmøder, klubmøder og fyraftensmøder. Du bør endvidere deltage i kurser og møder, så du holder dig ajour som tillidsrepræsentant.

Derudover er det en god idé at holde kontakt med andre tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen og koordinere og samarbejde med dem.

Forhandlingsret

Som tillidsrepræsentant har du ret til at forhandle. Det vil sige, at du har krav på, at ledelsen forhandler med dig om lokale problemer - også om personspørgsmål. Du har endvidere ret til at få alle relevante informationer fra ledelseb vedrørende forhandlinger om løn og tillæg i forbindelse med personsager og generelle informationer om arbejdspladsen.Du har således krav på at blive holdt orienteret ved kommende afskedigelser af kolleger, der ikke er tidsbegrænset ansat og at blive holdt bedst muligt orienteret om ansættelse af kolleger samt andre skridt fra ledelsens side inden for din medarbejdergruppe. Du har samtidig bemyndigelse fra Jordemoderforeningen til at forhandle og indgå aftaler på Jordemoderforeningens side.

GODE RÅD

Det kan være en god idé som nyvalgt tillidsrepræsentant at tage en snak med den lokale ledelse om, hvilke opgaver der ligger i TR-hvervet på din arbejdsplads, ligesom det kan være en god ide at tale med den afgående tillidsrepræsentant.