MED-aftalen

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse – MED-aftalen

Rammeaftalen er afløser for den tidligere aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg.

Det er i MED-aftalen du finder reglerne for medarbejdernes ret til medindflydelse og medbestemmelse – og det er også her du finder reglerne for valg af tillidsrepræsentant samt reglerne for tillidsrepræsentanternes virksomhed.