Forhandlings- og beslutningskompetence

 Emne

 Beslutnings-
 kompetence

 Forhandles af

 Ikke overenskomstdækkede stillinger

 Formandskabet

 Formandskabet

 Fortolkning/brud på overenskomsten

 Hovedbestyrelsen

 Formandskabet

 Afskedigelsessager basisstillinger

 Formandskabet

 Formandskabet i   samarbejde med   tillidsrepræsentanten

 Afskedigelsessager ledere

 Formandskabet

 Formandskabet

 Afskedigelsesnævnssager

 Hovedbestyrelsen

 Formandskabet

 Lokale FTF eller Sundhedskartel samarbejder

 Kredsbestyrelsen

 Kredsformanden eller   hvem kredsbestyrelsen   bemyndiger

 Lokale arbejdspladsaftaler i henhold til arbejdstids-aftalen   og aftalen om hviletid og fridøgn

T illidsrepræsentanten

 Tillidsrepræsentanten

 Lokale aftaler om forskellige geografisk adskilte   tjenestesteder udenfor bilag 4

 Hovedbestyrelsen

 Formandskabet

 Aftaler om lokal løndannelse for ledere

 Formandskabet   (underskriver aftalen)

 Formandskabet eller   lederen selv, hvis denne   ønsker det

 Individuelle aftaler om lokal løndannelse for basisstillinger.

 Forhåndsaftaler iht. aftalen om lokal løndannelse for   arbejdspladsen

 Tillidsrepræsentanten

 Tillidsrepræsentanten

 Forhåndsaftaler iht aftalen om lokal løndannelse for   basisstillinger på flere arbejdspladser indenfor regionen

 Kredsbestyrelsen

 Kredsformanden eller   hvem kredsbestyrelsen   bemyndiger

 Lokale individuelle aftaler i henhold til Sundhedskartellets   ramme-aftaler og andre generelle aftaler for arbejdspladsen

 Tillidsrepræsentanten 

 Tillidsrepræsentanten

 Lokale generelle aftaler for flere arbejdspladser inden for   regionen i henhold til Sundhedskartellets ramme-aftaler

 Kredsformanden

 Kredsformanden

Til skemaet er i øvrigt knyttet følgende væsentlige forudsætning:

  • Det forudsættes, at de lokale forhandlingsaktører, før der indgås aftaler, altid vurderer det principielle aspekt i aftalen, og i givet fald i nødvendigt omfang søger rådgivning i Jordemoderforeningens sekretariat, hos formandskabet og/eller i kredsen.
  • Hvor formandskabet har forhandlings- og aftalekompetencen inddrages kreds og eller tillidsrepræsentant i videst mulige omfang.
  • Hovedbestyrelsen kan såvel konkret som generelt til enhver tid trække kompetencen tilbage.
  • Formandskabet bemyndiger i det daglige sekretariatet til at forhandle og indgå aftaler, hvor formandskabet har kompetencen.