TR og samarbejde

Her kan du se, hvem din TR og TR-suppleant er. Læs også om, hvem der forhandler hvad i Jordemoderforeningsregi.

TR-liste

Hvordan får jeg fat på tillidsrepræsentanten, der hvor jeg er ved at søge job? Hvem er det nu, der er tillidsrepræsentant på min arbejdsplads? Find svaret her: Liste over TR og suppleanter

Hvad kan jeg bruge min TR til?

Tillidsrepræsentant varetager du mange forskellige opgaver, læs mere om hvad opgaven som tillidsrepræsentant består af her: 
Tillidsrepræsentantens opgaver

Forhandlingskompetence

Hvem forhandler min løn? Hvem laver lokale aftaler om fridøgn? Find svaret i listen her: Oversigt over forhandlings- og beslutningskompetence

Personaleweb

På personaleweb.dk finder du nyheder, artikler og værktøjer, som giver dig ny viden og inspiration, når du skal beskæftige dig med for eksempel innovation, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø eller medindflydelse i samarbejdet mellem ledere og medarbejdere på din arbejdsplads. 
Personaleweb giver dig også en række case-historier, hvor du kan lade dig inspirere af andre ledere og medarbejderes fælles erfaringer og resultater på arbejdspladserne.
Gå til Personaleweb