Sygdom og erhvervsevne

Når du er syg, behøver du som udgangspunkt ikke at møde på arbejdet - du har såkaldt "lovligt forfald".

Ansatte jordemødre er omfattet af funktionærloven og har derfor ret til løn under sygdom. 

Hvis du er timelønsansat har du ikke ret til løn under sygdom.

Det er dit eget eller din læges skøn, der afgør om du er syg. Jordemoderforeningen anbefaler, at du på eget initiativ sikrer dig, at du har din læges opbakning til din sygemelding, hvis du senere skulle få brug for en mulighedserklæring (tidligere lægeerklæring).

Hvad skal du huske?

  • Du skal sygemelde dig på den første arbejdsdag, du er syg
  • Du kan godt holde ferie under din sygdom, læs mere nedenfor
  • Din arbejdsgiver skal indkalde dig til en sygefraværssamtale - tag din tillidsrepræsentant med
  • Din arbejdsgiver har ret til at bede om en mulighedserklæring (tidligere lægeerklæring)
  • Hvis din sygdom kræver nedgang i arbejdstid, så tal med din tillidsrepræsentant først
  • Er du sygemeldt i mere end 8 uger kan du anmode om en fastholdelsesplan

Guide til syge

I denne guide fra DSA kan du læse om de vigtigste regler om sygedagpenge, som din kommune administrerer og udbetaler.
Se guide


Socialrådgivning og Stressvejledning via DSA

Book gratis socialrådgiving om sygdom, sygedagpenge, fleksjob, førtidspension m.m. 
Klik her


Book gratis stressvejledning om forebyggelse og håndtering af stress 
Klik herGuide om regler for sygedagpenge

I denne guide fra DSA kan du læse om de vigtigste regler om sygedagpenge, som din kommune administrerer og udbetaler

Læs guide