Sygeforskringen "danmark"

Sygeforsikringen "danmark" giver støtte til private jordemoderydelser.

Der skal være tale om jordemoderydelser, der ligger indenfor, hvad man normalt vil betegne som jordemoderkonsultationer mm. I første omgang vil det nok primært være privat fødselsforberedelse og konsultationer i forbindelse med skanninger, men det kan naturligvis også være ammevejledning, hjemmefødsler etc.

Se taksterne på Sygeforsikringen "danmarks" hjemmeside

Jordemoderen skal tilmelde sig 
For at kunne indberette til Sygeforsikringen "danmark" skal du som jordemoder have indgået aftale om indberetning via d-service.

For at indgå aftalen skal du blot udfylde og underskrive denne formular, som sendes i to eksemplarer til Sygeforsikringen ”danmark”. Adressen står på formularen.

Tilskud til private jordemoderydelser fra "danmark"
Siden 2012 har der været tilskud fra sygeforsikringen "danmark" til private jordemoderydelser. Det skete efter en lang dialog og pres fra Jordemoderforeningen, så de jordemødre, der valgte at blive private, fik bedre vilkår.

Det var ikke nogen nem proces, fordi "danmark" primært giver tilskud, hvis man er ramt af sygdom eller på enkelte områder også til forebyggelse. Tilskuddet til gravide er derfor unikt, og de gravide får kun tilskuddet, hvis de går til jordemoder.

Siden er den private aktivitet vokset kraftigt, og "danmark" udbetaler nu mere end dobbelt så meget i samlet tilskud som i de første år.

Regler for annoncering
Imidlertid oplever "danmark", at en del privatpraktiserende jordemødre ikke i deres annoncering og på deres hjemmesider overholder reglerne for, hvad der konkret er tilskud til. Hvis det ikke bliver anderledes, er det med fare for, at ordningen helt kan bortfalde. Det vil være til stor skade for de jordemødre, der overholder reglerne, og derfor skal vi kraftigt opfordre til, at privatpraktiserende jordemødre får rettet op på deres hjemmesider og indrapportering til "danmark".

Sygeforsikringen "danmark" har detaljeret beskrevet hvad en jordemoderkonsultation indeholder, hvordan oplysninger om "danmark" retvisende kan omtales på hjemmesider, hvordan "danmarks" logo må bruges osv., som alle bør følge.

Se "danmarks" beskrivelse 


Tilskud til undervisning i hold
Samtidig er det imidlertid nu lykkedes, at få en særlig sats for undervisning i hold. Det vil hjælpe en del privatpraktiserende jordemødre.

Særligt om scanning

  • Der er ikke tilskud til scanning 
  • Der er tilskud til privat jordemoderkonsultation kombineret med scanning 
  • Konsultationen skal vare i minimum 40-45 minutter 
  • I forbindelse med scanningen skal den jordemoderfaglige samtale dels fokusere på risiko-opsporing, dels fokusere på den normalt forløbende graviditet og fødsel Risikoopsporing sker på dels på baggrund af jordemoderens sonografiske efteruddannelse, dels på baggrund af jordemoderens grunduddannelse og erfaring 
  • Scanningen er et redskab til den jordemoderfaglige samtale, hvor der er fokus på jordemoderens særlige virksomhedsområde – nemlig den normalt forløbende graviditet og fødsel 
  • Udover fosterovervågning, som er beskrevet i svangreanbefalingerne, vil den jordemoderfaglige samtale ofte også forholde sig til levevis i graviditeten og forløb i graviditeten frem mod fødsel 
  • Omkring levevis vil en samtale ofte forholde sig til de faktorer, der er nævnt i svangreanbefalingerne. Herunder arbejdsmiljø, kost, rygning, alkohol og motion