Privatpraktiserende

Startpakke til privatpraktiserende jordemødre

Vi har samlet en startpakke til dig, som indeholder svar på og henvisninger til områder, som du bør have kendskab til som selvstændig. Startpakken henvender sig til alle privatpraktiserende jordemødre, uanset om man laver fødselsforberedelse, hjemmefødsler, barselstilbud eller helt andre tilbud med udgangspunkt i jordemødres mange og brede kompetencer.

Selvstændig jordemoder
Som privatpraktiserende jordemoder er du ansvarlig for din virksomhed både fagligt, juridisk og økonomisk. Vær opmærksom på, at du ikke omfattet af lovgivning for lønmodtagere, fx funktionær- og ferielov.

Her kan du læse om en række emner, som er vigtige at tage stilling til, når man starter op for sig selv, hvad enten det er alene eller sammen med andre.

Medlemslogo

Jordemoderforeningens logo er anvendt som foreningens logo siden 1919.

Logoet har været båret som fy­sisk emblem og har præget foreningens skriftlige fremtræden i lidt forskellige ud­form­ninger gennem alle dis­se år.

Jordemoderforeningen har nu udviklet et nyt logo baseret på det oprindelige, som tilkendegiver, at bruge­ren er medlem af Jordemoderforeningen.

Læs mere og søg om at benytte logoet

Forsikring for selvstændige jordemødre

Som selvstændig privat praktiserende jordemoder bør du være omfattet af en erhvervsansvarsforsikring. Den dækker dig ved erstatningsansvar for skade på personer og ting under udøvelse af jordemodererhvervet.

Jordemoderforeningen har indgået en kollektiv aftale med RUNA Forsikring for samtlige privatpraktiserende medlemmer af foreningen. 
Læs forsikringsbetingelserne

Læs policen

Den dækker med indtil 10 millioner ved personskade og indtil 5 millioner ved tingskade. Det kan fx ved hjemmefødsel være skade sket i den gravides hjem ved fødslen.Som medlem af Jordemoderforeningen kan du gratis blive omfattet af forsikringen. 
Tilmelding til forsikring