Redegørelser om OK21 resultatet


AC's redegørelse om resultatet

AC's redegørelse om resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne for staten, kommuner og regioner for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2024

Læs AC's redegørelse om resultatet 


Jordemoderforeningens gennemgang af OK21-forlig

Jordemoderforeningen har deltaget i forhandlingerne om overenskomstfornyelsen på både det statslige, kommunale og regionale område. Foreningen har dels forhandlet om egne aftaler og overenskomster med hver enkelt arbejdsgivermodpart, dels indgået i forhandlinger via medlemskab af Akademikerne og Forhandlingsfællesskabet.

Læs en gennemgang af de primære resultater på hvert område