Lønforhandling for ledere

Nyansættelser og væsentlige stillingsændringer
Det er Jordemoderforeningen, der forhandler lønnen når der ansættes nye i lederstillinger, eller når der sker væsentlige stillingsændringer. Du bør derfor, så snart du har fået tilbudt en lederstilling, eller hvis der sker større organisatoriske ændringer i din lederstilling, tage kontakt til Jordemoderforeningens sekretariat.

Den årlige forhandling 
Der er for alle ansatte i regionerne og staten adgang til en årlig lokal lønforhandling. Jordemoderforeningen har uddelegeret kompetencen til den årlige lønforhandling til den enkelte leder.

Du kan her læse en vejledning om, hvordan du bedst forbereder og gennemfører den lokale forhandling. Der bliver hvert år i februar fra sekretariatet udsendt en oversigt pr. mail over lederlønninger indenfor Jordemoderforeningen område. Listen sendes til alle registrerede leder med en mailadresse i vores medlemssystem.

Der gælder de samme centrale aftaler for ledere om rammerne for den lokale løndannelse. Se aftalen her

Du kan altid derudover søge råd og vejledning i sekretariatet.