For TR

Denne side er forbeholdt tillidsrepræsentanter og suppleanter. Derfor kræver brug af siden login.

Hvis du skal finde din TR eller læse om TR-funktionen, så skal du klikke på TR og samarbejde

Login

CPR-nummer (ddmmyy-xxxx):