Ferie

Se hvilke regler og aftaler der gælder i forhold til afholdelse af ferie

Se video om de nye ferieregler

De nye ferieregler om samtidighedsoptjening af ferie træder i kraft 1. september 2020.

Hvis du har spørgsmål, som filmen ikke besvarer, kan du læse mere på Jordemoderforeningens hjemmeside nedenfor. Hvis du har flere spørgsmål, skal du spørge din tillidsrepræsentant. Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant, kan du spørge Jordemoderforeningens sekretariat. 


Ferieplanlægger

Ferieplanlæggeren giver dig mulighed for at planlægge din ferie i ferieåret – første gang fra 1. september 2020. Ferieplanlæggeren dækker både dine fem første ferieuger, hvor du hver måned optjener 2,08 feriedage, som du kan holde fra måneden efter, og 6. ferieuge, hvor du som hidtil optjener den i ét kalenderår til afholdelse fra 1. maj året efter.

I Ferieplanlæggeren kan du indtaste, hvor meget ferie du planlægger at holde eller har holdt. Så får du en idé om, hvorvidt du har optjent nok, eller om du fx har behov for at tale med din chef om at få ferie på forskud.

I kommuner og regioner afregnes ferie i timer, men for enkelthedens skyld anvender ferieplanlæggeren kun dage.


Særligt vedrørende nye på arbejdsmarkedet i miniferieåret (1. maj 2020 – 30. september 2020)

Ansatte, som ikke har optjent fuld ferie til afholdelse i miniferieåret, kan i visse tilfælde afholde såkaldte fondsferiedage. Fondsferiedage er fremskudt betaling af tilgodehavende feriemidler. De udbetalte fondsferiedage fratrækkes dermed i de tilgodehavende feriemidler, som den ansatte får udbetalt, når den ansatte når folkepensionsalderen eller forlader det danske arbejdsmarkede.

Muligheden for at anvende fondsferiedage gælder for ansatte,

• som har optjent ferie i perioden 1. september 2019 – 31. december 2019,

• og som har optjent mindre end 8,4 feriedage i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019.

Du optjener 2,08 feriedag, uanset hvor mange/få timer, du har arbejdet pr. måned.
Hvis du har haft en timeansættelse/studiejob i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, optjener du dermed 2,08 feriedag pr. måneds ansættelse.