Familiemæssigt fravær

Her finder du regler om familiemæssigt fravær – herunder reglerne om barsels- og forældreorlov.

Endvidere finder du regler om orlov til udstationering og til arbejde i Grønland, reglerne om orlov ved borgerligt ombud og vejledning om orlov i andre situationer