Tidsbegrænsede ansættelser

Vikaransættelse 
Du skal behandles på lige fod med dine kolleger, når du bliver ansat i en tidsbegrænset stilling (vikariat), med mindre din arbejdsgiver har en objektiv grund til at fravige dette ligebehandlingsprincip.

Forlængelse i dit vikariat kan ske ud fra rent objektive forhold. Flere forlængelser vil - efter en konkret vurdering af de faktiske omstændigheder - kunne betragtes som en omgåelse af funktionærlovens opsigelsesbestemmelser, hvilket indebærer, at du vil have krav på et opsigelsesvarsel i henhold til funktionærlovens regler herom. 
Læs mere i rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse