Professionshøjskolerne

Her på siden finder du de gældende overenskomster for ansatte ved professionshøjskolerne

Overenskomstansat

Du er statsansat, hvis du er ansat som lærer på en af professionshøjskolerne og hvis du er overenskomstansat, er du er dækket af Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser (CO10’s forhandlingsområde)

Hvis du er ansat som leder ved Professionshøjskolerne er du dækket af organisationsaftalen for ledere

De forhold, der ikke er reguleret i organisationsaftalerne er reguleret i CO10’s fællesoverenskomst

Tjenestemand

Du er omfattet af en anden aftale, hvis du er ansat som tjenestemand på professionshøjskolerne.

Stillingsstruktur

Her kan du læse om stillingsstrukturen på professionshøjskolerne og ansættelsen som adjunkt med henblik på lektorbedømmelse

Resultatpapir vedrørende forhandlingerne 2011

Her kan du se de ændringer, der er aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2011. 
Læs resultatpapir vedr. overenskomstforhandlingerne 2011

Lektorbedømmelse af tjenestemænd

Der er i 2009 forhandlet en ændring i konsekvenserne af negativ lektorbedømmelse for tjenestemænd.
Resultat af forhandling vedr. ændring af regler for lektorbedømmelse af tjenestemænd

Brev til rektorerne om ændrede regler for lektorbedømmelse af tjenestemænd