Opsigelse og afskedigelse

Din ansættelse kan ophøre ved, at du enten selv siger op, bliver opsagt eller indgår en aftale om at fratræde.

Hvis du bliver opsagt, skal du være opmærksom på, at en opsigelse er underlagt visse spilleregler i form af både en overenskomst og noget lovgivning. Det er altid en god idé at søge hjælp hos din TR, såfremt du står i en afskedigelsessituation.

Jordemoderforeningen anbefaler, at du tager din TR med, hvis du indkaldes til en tjenstlig samtale. Det er vigtigt, at du ikke er alene.

Tryghedspuljen - kun KL

Underskrevet aftale om Tryghedspuljen - Bemærk: Gælder kun på det kommunale område