At arbejde i Sverige

Job i Sverige - bopæl i Danmark

Jordemoder Sarah Elnono arbejder i Sverige og bor i Danmark. Og der har været mange ting, som hun måtte finde ud af undervejs. Det har fået hende til at lave en tjekliste til, hvad man skal huske, når man får job i Sverige.

Sarah skriver:
"Denne 'vejledning' kan anvendes, når du får job i Sverige og bor i Danmark, ved fx sommerferievikariater. Det kan anbefales at starte i god tid! Skulle der være spørgsmål, kontakt mig da gerne pr. mail: sarah_elnono@hotmail.com"  

How to do – Arbejde i Sverige

Tjekliste: 

  • Godkendelse af udenlandsk autorisation 
  • Svensk samordningsnummer 
  • Forsikringskassen 
  • Bank - svensk lønkonto 
  • Svensk fagforening (A-kasse) 
  • Jordemoderforeningen

Uddybende vejledning: 

1) Det første du skal gøre er at søge ”godkendelse af udenlandsk autorisation”.
I Sverige søger man svensk autorisation hos Socialstyrelsen, du finder blanketten på denne side: http://www.socialstyrelsen.se/applicationforswedishlicencetopractiseeea
Det kan tage tid – vær forberedt!

  • Download ansøgningen, udfyld alle felter og udskriv
  • Kopi af gyldigt pas, som skal attesteres af en organisation, institution eller myndighed
  • Kopi af bachelordiplomet og alle afgangspapirer fra uddannelsen, med stempel og underskrift fra institutionen
  • Kopi af autorisation fra Sundhedsstyrelsen

Alle de ovennævnte kopier skal sendes pr. post! Ingen af delene skal oversættes fra dansk.

Sendes til: 
Socialstyrelsen 
Avdelningen för regler och tillstånd 
Behörighet 
106 30 STOCKHOLM SWEDEN

2) Det næste du skal have er et svensk ”Samordningsnummer” 
Når man skal arbejde i Sverige, skal man betale skat i Sverige. Derfor skal man have et ”samordningsnummer” hos Skatteverket i den kommune man skal arbejde i. Det er ikke et CPR-nummer, men blot et ”personnummer” som bl.a. skal bruges til at kunne udarbejde en arbejdskontrakt.

Man får automatisk et samordningsnummer, når man ansøger om svensk beskatning hos Skatteverket.

Første gang du ansøger skal du desuden sende en kopi af dit pas. Du skal bruge en blanket, som hedder ”Ansøgning om særlig indkomstskat for udenlandsk bosiddende”. Den fås hos Skatteverket og blanketten findes her: http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/blanketter/info/4350.4.14c8822103ed36869780003867.html Tryk på "Ladda ner utgåva" og udfyld blanketten.

Du sender den til den kommune du skal arbejde i, find adressen ved hjælp af dette link: · http://www.skatteverket.se/omskatteverket/kontaktaoss/skickabrevblanketter.4.8639d413207905e9480005740.html

Lidt information om skat: vælg SINK-skat eller almindelig svensk skattepligt. 
Når du har indsendt blanketten, vil du modtage en beslutning på afgørelsen om beskatning, dette papir sendes til arbejdsgiveren, som skal registrerer dine skatteoplysninger i forbindelse med lønning.

Lidt information om skat: vælg SINK-skat eller almindelig svensk skattepligt

Når man udfylder ansøgningsblanketten skal man samtidig vælge om man vil beskattes efter SINK-ordningen eller som almindelig skattepligtig efter svensk indkomstskattelov. SINK er en statslig bruttoskat på arbejdsindkomst, hvilket betyder, at man bliver beskattet 25 %, men til gengæld ikke får nogen fradrags muligheder. SINK ordningen er fordelagtig ved høj indkomst.

Hvis du i stedet vil beskattes som almindelig svensk skattepligtig skal du bruge den samme blanket, men skrive at du vil beskattes efter ”svensk inkomstskattelag”. Det kan betale sig for den, der har haft lav indkomst fra Sverige.

Min erfaring: 
I forbindelse med mit sommerferievikariat på 4 måneder, samtidig med at jeg bliver boende i København, fik jeg at vide på Skatteverket, at det bedst kunne betale sig med SINK-skat. Jeg kan nemlig ikke få fradrag for transport, da man skal betale de første 9000,- selv. Jeg fik at vide, at hvis jeg skulle blive forlænget (mere end 6 mdr. eller blive fastansat) kunne jeg lave mine skatteoplysninger om, og betale svensk indkomstskat, og dermed få fordel af fradragsordningen.

3) Meld dig ind hos Försäkrinskassan 
Når du begynder at arbejde i Sverige skal du registreres hos den svenske myndighed ”Försäkringskassan”. Registreringen betyder at du er socialt sikret i Sverige, og dermed har ret til sociale ydelser fra dit arbejdsland. Det betyder også, at du kun skal betale skat i Sverige, og ikke kommer ud for dobbeltbeskatning!

Vær opmærksom på at man i blanketten skal anvende sit samordningsnummer!

Kigger man forbi Skatteverket i den kommune man skal arbejde i, kan man spørge efter blanketten og aflevere den direkte, ellers findes blanketten her, som sendes til nedenstående adresse. Blanket: · http://www.oresunddirekt.dk/job-uddannelse/arbejde-i-begge-lande/hvad-er-social-sikring

Sendes til: 
Försäkringskassans inläsningscentral 
839 88 Östersund

4) Banken - svensk lønkonto 
Når man skal arbejde i Sverige, skal man have en svensk bankkonto, så man kan få overført sin løn. I Danmark kan man åbne flere konti uden problemer, det samme er ikke helt gældende i Sverige.

Jeg har forhørt mig med flere banker både i Lund og Malmø, og mange små banker vil ikke åbne en bankkonto for en kortere periode. Andre banker tager både et åbningsgebyr og et højt gebyr for at overflytte lønnen, samtidig med at det kan tage op til 4-5 arbejdsdage at overføre penge fra svensk til dansk konto.

Jeg har selv åbnet en konto (samt netbank) i Nordea i Sverige, hvilket var omkostningsfrit. Derefter har jeg åbnet en Nordea-konto i Danmark, og på denne måde kan jeg overfører min løn fra den Svenske Nordea-konto til min Danske Nordea-konto, via netbank, omkostningsfrit. Det tager ca. 1 døgn. Find flere informationer ved nedenstående links.

I Sverige skal man møde personligt op i banken for at blive kunde. Pas og underskrevet kontrakt skal medbringes. I banken spørger de efter dit svenske personnummer så de kan registrere dig som kunde (det er ikke det samme som samordningsnummeret, men derimod det der svarer til vores CPR-nummer). Dette kan man kun få via Skatteverket, hvis man er bosiddende i Sverige imens man arbejder. Bliver man derimod boende i Danmark, kan man ikke få et svensk personnummer. I banken kan man derimod få et "Nordea-personnummer", som kun går ud for et personnummer i bankens egen database, og derfor ikke kan anvendes andre steder.

I Danmark skal man ligeledes møde personligt op for at åbne en konto. Her skal man blot medbringe et gyldigt identitetskort med billede.

5) Indmeldelse i svensk a-kasse 
Når man pendler fra Danmark til et arbejde i Sverige skal man være medlem af en svensk a-kasse.

Man skal ikke opsige medlemskabet i sin danske a-kasse, før man er blevet optaget i en svensk.

Man kan få ydelser fra den svenske a-kasse ved deltids- eller midlertidig arbejdsløshed. Men bliver man heltidsarbejdsløs overgår man til det danske system for arbejdsløshedsforsikring igen.

Ligesom i Danmark er det i Sverige frivilligt, om man vil være medlem af en a-kasse, og dermed få ret til indkomstrelateret arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis man bliver arbejdsløs. Man behøver ikke være medlem af en fagforening for at være medlem af en a-kasse.

Jeg har selv søgt om medlemskab hos Akademikernas a-kassa. Læs mere om a-kassen her: http://www.aea.se/

Indmeldelsesblanketten findes her: http://www.aea.se/media/blanketter/ansokan-om-medlemskap-web.pdf

Blanketten sendes til: 
AEA 
Box 3536 
103 69 Stockholm

Der findes mange a-kasser, find den der passer dig bedst!

6) Jordemoderforeningen 
Når man arbejder i udlandet, kan man søge om ”passivt medlemskab” hos Jordemoderforeningen. Som passivt medlem får man tilsendt tidsskriftet, men temadage (faglige dage) er som udgangspunkt for aktive medlemmer.

Erklæringen udfyldes og indsendes med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. Læs om det her

Sendes til: 
Jordemoderforeningen 
Sankt Annæ Plads 30 
1250 København K

Tidsbegrænset ansættelse i Sverige

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man i Sverige ikke kan opsige en tidsbegrænset ansættelse før udløbets af perioden. 
Jordemoderforeningen