Funktionsbeskrivelser

Overenskomsterne gælder for de jordemoderstillinger, som er nævnt i henholdsvis basisoverenskomsten og lederoverenskomsten.

Stillingernes nærmere indhold fremgår ikke af overenskomsterne, men Jordemoderforeningen har i funktionsbeskrivelser for de enkelte stillingskategorier beskrevet, hvad vi mener de typiske funktioner er.

Bemærk at beskrivelserne er udarbejdet i 1990'erne, og ikke er opdateret siden.

Beskrivelserne er alene vejledende.

Du kan hente de enkelte funktionsbeskrivelser som pdf-filer ved at klikke på dem herunder:

Afdelingsjordemoder

Centerchef

Centerjordemoder (basisjordemoder)

Centerleder

Chefjordemoder

Uddannelsesansvarlig jordemoder

Jordemoderleder

Overjordemoder

Amtsjordemoder

Souschef/vicechef

Stedfortræder​​​​​​​