Ansættelse i region

På denne side finder du de overenskomster, der gælder for regionsansatte. Er du leder skal du klikke i boksen til højre.

Hovedaftalen

Hovedaftalen er Jordemoderforeningens ”grundlov”. I den aftale finder du bl.a. reglerne om ledelsesretten, overenskomstindgåelse, arbejdsstandsning og fredspligt.
Læs hovedaftalen 

Overenskomster

Sundhedskartellet har indgået to overenskomster med Danske Regioner:

I overenskomsterne finder du bl.a. reglerne om løn, pension, barns første sygedag, løn under sygdom samt usaglig afskedigelse.

Ø-aftalen

For visse af de danske småøer, er der indgået en særlig aftale om honoreringen af jordemoderbetjeningen. Det gælder for Samsø, Ærø og Læsø. 
Læs Ø-aftalen

Tele- og hjemmearbejde

Aftale om tele- og hjemmearbejde

Tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Særligt for ledere

Er du ansat som leder i regionerne, er du dækket af overenskomst for ledere.

Læs mere om at være ansat som leder - aftaler, overenskomster og forhandlinger - her.