Jordemoderkaffe

Bliv klogere med Jordemoderforeningen

’Jordemoderkaffe’ er Jordemoderforeningens virtuelle forum, hvor Jordemoderforeningens formandskab og sekretariat tager aktuelle emner op i en ’talk’, alene eller sammen med relevante gæster.

‘Jordemoderkaffe’ sendes live på Jordemoderforeningens Facebookside, hvor du kan stille spørgsmål undervejs.

Hvis du ikke har mulighed for at se med live, kan du gense en optagelse af talken på Facebook eller her på siden.

’Jordemoderkaffe’ har i bedste jordemoderstil ikke en fast sendetid, men der vil blive planlagt et par ’talks’ om måneden. Hvis du har forslag til emner til en kommende talk, er du velkommen til at kontakte Jette Poder på jpo@jordemoderforeningen.dk.

Se eller hør tidligere udgaver af ‘Jordemoderkaffe’

Jordemoderkaffe: Hvordan får du indflydelse i Jordemoderforeningen

Afholdt den 3. marts 2022

Jordemoderforeningen er medlemmernes forening. Det kan dog nogle gange – måske især, hvis ikke man har fået fagbevægelsen ind med modermælken – være svært at gennemskue, hvordan man som medlem får indflydelse på Jordemoderforeningens arbejde og strategi.

På denne Jordemoderkaffe vil formand Lis Munk og næstformand Mette Rotesan gøre dig klogere på de muligheder, du har for indflydelse i din fagforening, og de kommer blandt andet ind på Jordemoderforeningens ordinære kongres og noget så eksotisk som ’UMO ’.

Se talken  (video) 

Lyt til talken (lydfil)


Jordemoderkaffe: Kendt jordemoder – godt for gravide og godt for jordemødre

Afholdt den 17. marts 2022 kl. 13-14

Lis Munk taler med Bodil Bjrøg Korsgaard, vicechejordemoder på Hvidovre Hospital, og Tine Mohrsen, jordemoder på Gødstrup

Se talken  (video) 

Lyt til talken (lydfil)


Jordemoderkaffe med Dansk Jordemoderfagligt Selskab

Afholdt den 13. september kl. 10-11

Katja Schrøder og Mie de Wolff, hhv. tidligere og nuværende formand for Dansk Jordemoderfagligt Selskab, fortæller om selskabet. Hvad er nået, hvad er planerne, hvordan er samarbejdet med Jordemoderforeningen. Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen, deltager som samtalepartner.

Se talken  (video) 

Lyt til talken (lydfil)


Jordemoderkaffe: Forstår din løn – tjener en poder mere end en jordemoder?

Afholdt den 26. august kl. 13-14

Forhandlingschef Klaus Groth-Andersen fortælle om løn fra forskellige vinkler. Hvordan udvikler din løn sig over årene? Hvordan er det nu med pension af de forskellige løndele? Hvad skal du specielt skal holde øje med på lønsedlen? Kan det bedre betale sig at tage timelønsarbejde som poder? 

Mette Rotesan, næstformand og tidligere tillidsrepræsentant, deltager som samtalepartner

Se talken (video)

Lyt til talken (lydfil)


Jordemoderkaffe: Med Franka Cadée, præsident for den intermationale sammenslutning af jordemødre

Afholdt den 16. august 2021 kl. 13.00-14.00

Lis Munk har fået den store fornøjelse af invitere Franka Cadée, præsident for den internationale sammenslutning af jordemødre, til Jordemoderkaffe.

Lis Munk og Franka Cadee vil over kaffen tale om, hvilke udfordringer jordemoderorganisationer står over for i disse år. Internationalt oplever flere organisationer udfordringer med at samle forskellige grene af jordemoderprofessionen under et flag – en udfordring der også er aktuel i Jordemoderforeningen. Se med og bliv klogere på, hvordan vi laver en Jordemoderforening, der kan gribe og favne alle medlemmer.

Se talken (video)

Hør talken (lydfil)


Jordemoderkaffe: Jordemoderkonflikten på Færøerne

Afholdt den 23. juni kl. 11-12

Annika Hoydal, formand for den færøske jordemoderforening, fortæller om jordemoderkonflikten på færøerne i 2018. Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen, deltager som samtalepartner.

Se talken (video)

Lyt til talken (lydfil)


Jordemoderkaffe om ligeløn, den tidligere lønkommission, sammenligning af løn og meget andet

Afholdt den 15. juni kl. 10-11

Lise Johansen, direktør i Kvinderådet, taler om ligeløn, den tidligere lønkommission, EU-regler for ligeløn, lønstrukturer og sammenligning af løn. Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen, deltager som samtalepartner.

Se talken  (video) 

Lyt til talken (lydfil)