Hvad laver en jordemoder?

I sit arbejde med gravide, fødende og ny familier spænder jordemoderen vidt. Hun bistår den naturlige udvikling som graviditeten er, hun varetager fødslen og efter fødslen er det blandt andet jordemoderens opgave at støtte kvinden og familien i den nye si

En jordemoders arbejde vedrører både graviditet, fødsel og barsel. Hendes funktion er en fin blanding af at informere, kommunikere, støtte og vejlede kvinder/par med vidt forskellige behov, alt efter hvilke grundvilkår kvinden/parret har og afhængigt af, hvor i graviditets-, fødsels- eller barselsforløbet hun er.

Professionel — uanset situationen

For en jordemoder er uforudsigelighed et vilkår — på godt og ondt. Hendes hverdag er afvekslende, men hun skal også være til rådighed på skæve tider af døgnet og kunne arbejde i skiftende tempi. Og det er ikke kun fysisk, at jordemoderen skal have overskud. Hun arbejder med hændelser, hvor store følelser er involveret, og hun skal derfor på en gang være empatisk og professionel.

Jordemoderen skal skabe tillid i graviditets- og fødselsforløbet, og hun arbejder for, at den gravide og hendes familie udnytter egne ressourcer, udvikler handlekraft og føler sig trygge før, under og efter familieforøgelsen.

Støtte og vejledning

Typisk holder en jordemoder konsultation en gang om ugen, hvor den gravide og hendes partner kommer til undersøgelse, og hvor jordemoderen sammen med den gravide følger med i, at graviditeten skrider frem, som den skal.

Den gravide er fortrinsvis tilknyttet een jordemoder i graviditetsforløbet. Det er blandt andet jordemoderens opgave at lære den gravide at kende, så jordemoderen så vidt muligt kan forstå og imødekomme de ønsker, familien giver udtryk for, og forberede parret på fødslen og på at blive forældre.

Jordemoderen arbejder med sundhedsfremme i forhold til kost, rygning, alkohol og motion (KRAM), og hun vurderer i samarbejde med kvinden og hendes familie, om der er behov for særlig støtte til at ændre livsstil i graviditeten.

Jordemoderen afholder fødsels- og familieforberedelse, hvor kvinderne og deres partnere informeres om graviditet, fødsel, smertelindring, amning mm. Indholdet i en god fødselsoplevelse kan variere meget fra familie til familie. Nogle vil ønske en så ’naturlig’ fødsel som muligt, og andre prioriterer medicinsk smertelindring eller nogle gange et selvvalgt kejsersnit. Forskning viser, at det, der reelt har betydning for en god oplevelse, er at blive hørt, respekteret, involveret samt at have en oplevelse af sammenhæng i hele forløbet. For jordemoderen handler det derfor om på én gang at lytte og udnytte familiens egne ressourcer og om at informere og vejlede i de valg, familierne står over for. I den forbindelse skal jordemoderen også være opmærksom på symptomer som fx fødselsangst og på, om kvinden har brug for særlig omsorg og opmærksomhed, selvom alt i øvrigt er, som det skal være.

Fødselshjælperen

Jordemødre varetager selvstændigt den spontant forløbende, ukomplicerede fødsel og, i samarbejde med en læge, den komplicerede fødsel. Det vil sige, at jordemoderen er den fagperson, kvinden/parret under alle omstændigheder møder under fødslen.

Selvom fødsel og graviditet ikke er sygdomme, og langt de fleste graviditeter og fødsler forløber ukompliceret, vil der ofte være situationer, hvor jordemoderen har behov for at diskutere og dele ansvaret for forløbet med en anden jordemoder eller en læge. En jordemoder arbejder således også tæt sammen med fødselslæger. Derudover vil der ofte være en social- og sundhedshjælper, som bistår jordemoderen med praktisk hjælp under en fødsel.

Under selve fødslen er det jordemoderens primære opgave at sikre, at barnet, kvinden og partneren har det godt: Det betyder, at hun støtter, styrker og vejleder, men at hun også er parat til at gribe ind, når det er nødvendigt. Jordemoderen overvåger barnets tilstand ved at tjekke hjertelyd hyppigt og sikrer dermed, at barnet har det godt. På samme vis følger jordemoderen kvindens veer og fødslens udvikling, og sikrer sig, at kvinden får den støtte, som kvinden selv føler relevant for at kunne klare fødslen, der både er en oplevelse og en belastning. Til det formål vejleder jordemoderen også kvinden i relevant smertelindring. I Danmark er partneren med til de fleste fødsler. Jordemoderen inddrager, informerer og tager hensyn til faderen/partneren, der både er der som partner, men som også som kommende far.

Barselomsorg

Efter fødslen gennemgår jordemoderen fødselsoplevelsen med kvinden/parret og hjælper begge med at bearbejde den. Derudover vejleder og støtter jordemoderen i forhold til amningen, spædbarnspleje, forældreroller, genoptagelse af seksualliv, herunder forebyggelse af uønsket graviditet, livsstil, kost og ernæring og informerer om mødregrupper, lægeundersøgelser, sundhedsplejerskens rolle mv. Jordemoderen samarbejder bredt med — alt efter lokale organisering af barselplejen — sygeplejersker på barselafsnit, neonatalafdelingernes personale og med sundhedsplejen.

Hvor arbejder jordemødre?

Ca. 99 procent af de godt 60.000 fødsler i Danmark foregår på sygehus, og den sidste procent i hjemmet. Det er den gravide selv, der vælger, hvor hun vil føde, og det er jordemoderens pligt at bistå ved fødslen, hvad enten den foregår hjemme eller på hospitalet. Jordemødre arbejder også på afdelinger for syge gravide, der er indlagt, og jordemødre arbejder — alt efter den lokale organisering — på barselafsnit med normal eller kompliceret barsel. Jordemødre arbejder med scanning og prænatal vejledning, og med kvalitetsudvikling, forskning og underviser jordemoderstuderende og andre faggrupper i sundhedssektoren. Endelig er der et antal jordemoderledere på de enkelte enheder, og på det overordnede regionale plan, der leder jordemoderarbejdet med baggrund i videreuddannelse og erfaring.

Jordemødre arbejder også som sundhedskonsulenter i forebyggelses fx i kommunerne. de arb ejder i lægepraksis, hvor de eksempelvis varetager graviditetsundersøgelser, vaccinationer, gynækologiske undersøgelser, kost- og ernæringsvejledning og meget mere.

Definition af jordemoder

Jordemødrenes verdensorganisation, ICM, vedtog på et rådsmøde i Australien i maj 2005 en ny definition af en jordemoder.

Læs ICM's definition af en jordemoder