Uddannelse

Læs om uddannelsen til jordemoder (professionsbachelor i jordemoderkundskab) og om mulighederne for efter- og videreuddannelse

Professionsbachelor i jordemoderkundskab

Uddannelsens formål:

I henhold til § 1 i "Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i jordemoderkundskab (januar 2009) gælder: Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab er at kvalificere den studerende til efter endt uddannelse at kunne fungere selvstændigt som jordemoder og at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde. Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for jordemoderkundskab, kvalificere den studerende indenfor teoretisk og klinisk jordemoderkundskab jf. bilag 1.

Studieordningen og uddannelsesbekendtgørelse udgør den legale baggrund for jordemoderuddannelsen.

Den gældende uddannelsesbekendtgørelse og studieordning er fra 2009.

Se studieordningen

Se bekendtgørelsen

Uddannelsens indhold:

Jordemoderuddannelsen er opdelt i semestre og moduler. Et studieår er opdelt i to semestre. Et semester har en varighed på mellem 18-24 uger og er opdelt i to moduler. Et modul er en afsluttet undervisningsenhed.

Et modul indeholder teoretiske eller kliniske elementer eller en kombination heraf.

Uddannelsen består af 14 moduler.

I den kliniske uddannelse er den studerende i praktik på svangre-, føde- og barsels afdelinger samt gynækologisk og neonatal afdeling.

I den teoretiske uddannelse er det fag som:

  • Jordemoderkundskab
  • Jordemoderfagets naturvidenskabelige grundlag
  • Farmakologi
  • Familiedannelse
  • Videnskabsteori og forskningsmetodologi
  • Kvindens / familiens sundhed
  • Neonatologi
  • Anæstesiologi
  • Samt et bachelorprojekt

Hvor kan man blive jordemoder?
Der er tre skoler i Danmark i hhv. København, Aalborg og Esbjerg 
Se oplysninger om skolerne

Voksenuddannelse.dk

Har du brug for vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder? Så besøg www.voksenuddannelse.dk. Her finder du en guide, som kan hjælpe dig i gang med valg af uddannelse eller efteruddannelse.

Du kan også kontakte eVejledning dag, aften og weekend. I eVejledning sidder 30 professionelle vejledere klar til at guide dig videre på din uddannelsesvej. Du er meget velkommen til at ringe til os, men du kan også kontakte os via chat, Facebook eller mail. Vi afholder også digitale møder, som du nemt kan deltage i.

Vi glæder os til at møde dig!

eVejledning er et landsdækkende vejledningstilbud for unge, voksne og virksomheder, og er forankret i Styrelsen for It og Læring i Undervisningsministeriet.