Kompetenceprofiler

Her finder du en liste over jordemødre, der har særlige kompetencer inden for specielle forskningsområder i jordemoderfaget. Der er også angivet, hvilke forskningsmetoder de enkelte jordemødre behersker.

Anette Werner 
Sammenhæng mellem fødselsmåde og astma 
Sammenhæng ml. antibiotika tidligt i livet og udvikling af astma og allergi

Anne-Mette Schroll 
Vold mod kvinder anskuet ud fra en livstidsbetragtning - Kvinders oplevelse af at blive udsat for overgreb i sundhedsvæsenet 
Fødselsangst

Christina Prinds Rasmussen 
Spændingsfeltet mellem tro og helbred, ift. graviditet, fødsel og barsel

Dorte Hvidtjørn 
For tidlig fødsel 
Cerebral parese og autisme efter kunstig befrugtning

Ellen Aagaard Nøhr
Reproduktions-epidemiologi og 'life course'-epidemiologi
Særlig interesse for betydningen af fedme og vægtstigning under graviditet for mor og barn

Eva Rydahl 
Registerbaseret kohortestudie om igangsættelse af fødsler, komplikationer og centralisering

Hanne Kristine Hegaard
Gravides lændesmerter og sygefravær, gravides psykiske trivsel og kvindens sundhedsadfærd (indtag af kosttilskud og livsstilsfaktorer) i den præ-konceptionelle periode. 

Katja Schrøder 
Traumatiske fødsler 
Psykisk arbejdsmiljø 
Værdier, tro og holdninger landt jordemødre og læger 
'Second victims' i traumatiske hændelsesforløb

Karen Ingversen 
Hjemmefødsler og kendt jordemoders effekt på lavrisikofødsler 
Vandfødsler 
Epidural organisering af fødselshjælpen

Maja Laursen 
Årsager til fødselskomplikationer, psykologiske faktorer, fødselsoplevelse 
Krop, samfund, kultur/natur, psykologi, fødsler

Maria Hornstrup Christensen
Graviditets- og fødselsoutcome hos kvinder med tyope 1 diabetes
Fremtidigt helbred hos kvinder med tilligere graviditetsdiabetes

Mette Busk
Bemanding og normering af fødesteder

Mette Juhl
Fysisk aktivitet under gravitideten - mekanismer og udvalgte reproduktive udfald

Nina Olsén Nathan
Dystoci og medicinsk ve-stimulation under fødslen

Rikke Damkjær Maimburg 
Sundhedsfremme og forebyggelse 
Risikoopsporing, eksponering og børns udvikling

Sara Kindberg 
Suturprojekt ved Skejby sygehus 
Akupunkturforsøg ved sygehus Sønderjylland