Jordemoderfaglige projekter

Rikke Maimburg 
Projekt: Forældre og fødselsforberedelsens betydning for graviditet, fødsel og det tidlige forældreskab

Charlotte Overgaard 
Projekt: 
Lavrisikofødsler på fritstående fødeklinik versus specialafdeling: Perinatal og maternel udkomme samt patientoplevet kvalitet

Hanne Kjærgaard 
Projekt: 
Vesvækkelse hos førstegangsfødende

Hanne Kristine Hegaard 
P
rojekter omhandlende gravides sundhed og psykiske trivsel indenfor de tre forskningsområder: Gravides lændesmerter og sygefravær, gravides psykiske trivsel og kvindens sundhedsadfærd i den præ-konceptionelle periode. 

Joke Habben 
Projekt: 
At være ved kvinden: Kvindernes syn på tilstedeværelse ved fødslen

Lissa Borup 
Projekt: 
Akupunktur som smertelindring og beroligelse til fødsler

Maja Laursen 
Projekt: 
Psykosociale risikofaktorer for akut kejsersnit og sugekopforløsning hos førstegangsfødende

Mette Juhl 
Projekt: 
Helbredseffekter af motion i graviditeten

Ane Lilleøre Rom
Projekt: 
Reumatoid artrit og anti-reumatika. Graviditetsudfald og langtidsopfølgning af børnenes helbred