Projekter og kompetenceprofiler

Her finder du en oversigt over jordemoderfaglige projekter. Oversigten er ikke fuldstændig. Du kan endvidere orientere dig om forskellige forskende jordemødres interesseområder m.v.

Jordemoderfaglige projekter

Kompetenceprofiler

Støtte til projekter

Støttemuligheder: