Temadag om kemi og graviditet

Temadag arrangereret af Jordemoderforeningen med støtte fra Libero og afholdt tre steder i landet ulitmo marts og primo april 2011.

Temadag arrangereret af Jordemoderforeningen med støtte fra Libero og afholdt tre steder i landet ulitmo marts og primo april 2011.

Oplægsholder: Jordemoder Jane Klode og Charlotte Tyrsted 
Titel på oplæg: Hvordan kan fagpersoner kommunikere om det risikofyldte? Erfaringer fra Silkeborg Jordemodercenter

Oplægsholder: Marie Louise Holmer, Miljøstyrelsen
Titel på indlæg: Hormonforstyrrende stoffer — Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats

Oplægsholder: Professor Tina Kold Jensen, Rigshospitalet, Afdeling for Vækst og Reproduktion, Syddansk Universitet, Afdeling for Miljømedicin 
Titel på oplæg: Hvad ved vi om virkningen af hormonforstyrrende stoffer? Hvordan virker de i kroppen og hvad betyder de for sygdomme