Temadag om hjemmefødsler

Temaeftermiddag afholdt den 23.11.2010 - arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser og Jordemoderforeningen

Læs programmet for temadag om hjemmefødsler

Oplægsholder: Karen Ingversen 
Titel på oplæg: At arbejde i en hjemmefødselsordning

Oplægsholder: Christina Paulsen og Sofie Hansen 
Titel på oplæg: Ude godt - hjemme bedst

Oplægsholder: Lea Lund Palsøe og Stine Winkler Roswall 
Titel på oplæg: Hjemmefødsler - en medicinsk teknologivurdering