Temadag om fødsler og traumer

Temaeftermiddag afholdt den 26.10.2010 - arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser og Jordemoderforeningen

Oplægsholder: Linda Krogsøe Holmberg 
Titel på oplæg: Den gode vilje - omsorg eller overgreb?

Oplægsholder: Benthe Dandanell 
Titel på oplæg: Svangreomsorg

Oplægsholder: Elisabeth, Anne-Sofie og Mathilde 
Titel på oplæg: Med noget i bagagen