Møde på Rigshospitalet om Obstetriske koder - monitorering og formidling - kvalitet og økonomi

Afholdt den 13. november 2014 
Arrangører: DSOG's arbejdsgruppe for DRG og obstetrisk kvalitet, og Jordemoderforeningen

Program


12.00-12.30 Ankomst - Sandwich

12.30-12.35 Introduktion (5 min) Jens Langhoff-Roos - se slides

12.40-13.10 Det nye fødselsregister (30 min) Anne-Mette Schroll og Christian Ulrich (SSI) - se slides

13.10-13.30 Koderne - logik, hierarki og anvendelse (20 min) Richard Farlie - se slides

13.30-13.50 Validering af koder til klinisk forskning og kvalitetssikring (20 min) Lone Krebs - se slides

14.15-14.30 De sjældne alvorlige obstetriske komplikationer - NOSS (15 min) Lotte Colmorn - se slides

14.30-14.40 NIP databasen (10 min) Charlotte Brix Andersson 

14.40-14.50 Føto-databasen (10 min) Charlotte Ekelund - se slides

14.55-15.25 Hvilke koder anvendes til DAGS & DRG? (30 min) Lene Eskildsen og Hanne Brix Westergaard - se slides og slides

15.25 -15.55 Diskussion

15.55-16.00 Afrunding