National Jordemoderfaglig forskningsdag

Den første nationale forskningsdag for jordemødre blev holdt den 3. oktober 2008 på Rigshospitalet. Arrangørerne var Rigshospitalet, Jordemoderfagligt Selskab og Jordemoderforeningen.

Oplæg og posters fra dagen

Sara Kindberg, jordemoder, cand.scient.san., Ph.d. studerende 
Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelindring ved syning af perineale bristninger - et randomiseret, klinisk forsøg

Mette Juhl, jordemoder, MPH Ph.d. studerende 
Motion i graviditeten og fødselsvægt: en undersøgelse i "bedre sundhed for mor og barn" kohorten

Ingrid Jepsen, jordemoderunderviser, MPH
Epiduralbedøvelse som smertelindring til vaginale fødsler - udvijling, komplikationer, nytte og langsigtede omkostninger

Joke Habben, vicechefjordemoder, stud.McS Midwifery 
At være ved kvinden: Kvindernes syn på tilstedeværelse ved fødslen

Maja Laursen, jordemoder, cand.scient.san., Ph.d. studerende 
Fødselsoplevelser hos førstegangsfødende kvinder

Karen Ingversen, hjemmefødselsjordemoder, MSc. 
Effekten af hjemmefødsel og kendt jordemoder på normale fødsler Del 1 
Effekten af hjemmefødsel og kendt jordemoder på normale fødsler Del 2

Pernille Lottrup, forskningsjordemoder, cand.mag. i pædagogik og psykologi 
Uvarslede øvelser

Jette Modlock, jordemoder, stud.scient.san. 
FOETUS: Færdighedstræning, obstetric Emergencies, Tvædfaglige Undervisnings Seancer

Agnete Nørrelund, afdelingsjordemoder, og Majlise Thal Jensen, jordemoder 
Jordemoderfaglig omsorg for gravide med hjertesygdom - Powerpoint 
Jordemoderfaglig omsorg for gravide med hjertesygdom - Poster 

Jordemoderfaglig omsorg for gravide med hjertesygdom - Mundtligt oplæg

Annette Aarre og Jørgen Secher, hhv: jordemoder ansat ved Gyn/Obst. afdeling 546, Hvidovre Hospital, og professor, ansat ved Gyn/Obst. afdeling 546, Hvidovre Hospital 
Oxytocin i fødslens aktive fase hos igangsatte fødende med primær vandafgang ved termin

Henriette Hintz, jordemoder 
HOTKOK - Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

Lena Mariann Eriksen 
Epiduralblokade og fødselskomplikationer — sammenhænge i en lavrisiko population - Poster

Program for dagen

Se programmet