Medlemsmøde 3. oktober 2011

Emnet for medlemsmødet var ’graviditetsomsorgen i Danmark – med særligt fokus på jordemoderkonsultationerne’. Gennem oplæg og workshops blev der givet konkrete bud på:

 • Hvad forventer den gravide af sit møde med jordemoderen?
 • Jordemoderen møder udfordringer i jordemoderkonsultationen på mange måder. Hvordan sikrer vi sammen, at vi kan brænde for et godt jordemodertilbud - uden at brænde ud?
 • Hvordan skaber vi bedre sammenhæng, modernisering og udvikling i jordemoderkonsultationerne, så vi sikrer, at vores indsats er i overensstemmelse med de gravides og mændenes behov for information og følgeskab?
 • Der er særlige udfordringer omkring alkoholforbrug. Hvad kan jordemødre gøre for at nå kvinderne bedre på dette punkt?

Se oplæg fra dagen

Hvad forventer den gravide af sit møde med jordemoderen? Tine Park, Strategisk Innovatør og projektleder hos Region Midtjylland

Jordemoderen møder udfordringer i jordemoderkonsultationerne på mange måder. Jordemoder og sexolog Else Iseling Clemmensen

Hvordan kan jordemoderen i konsultationen arbejde for at få den bedste kommunikation med de vordende forældre. Psykolog Charlotte Clemmensen

De særlige udfordringer omkring alkoholforbrug i graviditeten Socialrådgiver, cand. scient. soc. Lisa Lærke Iversen og jordemoder Pia Kesmodel

Alkohol-quiz (se svarene i overnstående slides)

Workshops

Workshop 3: Motivation og ambivalens: Samtalen om alkohol. Socialrådgiver, cand. scient. soc. Lisa Lærke Iverseb og jordemoder Pia Kesmodel

Workshop 2: Kan forløbsplaner bruges til noget og hvordan får vi gjort forløbsplaner til noget brugbart? Jordemødrene Karina Blom Fischer, Marianne Eiberg og Lise Jul Scharff

Se resultatet af gruppearbejdet i workshop 2

Bachelorprisen 2011

Der bliver hvert år udarbejdet en lang række bacheloropgaver, der med deres grundige behandling af mange forskellige jordemoderfaglige emner udgør en ’guldgrube’ for vores profession.

Foreningen har derfor stiftet Bachelorprisen, som blev uddelt første gang på medlemsmødet 2011.

Projekterne vurderes blandt andet på følgende:

 • relevante
 • aktuelle
 • originale
 • praksisrelaterede 
 • perpektiverende

Priserne vil blive fulgt med honorering på 8.000 kr. 3.000 kr. og 1.000 kr.

Priskomiteen består af:

 • Tove Bøttcher, udviklingsjordemoder, Sygehus Sønderjylland
 • Britta Magnussen, videncenterleder, UCN 
 • Kit Dynnes Hansen, afdelingsjordemoder, Hvidovre Hospital, næstformand Jordemoderforeningen

Kun medlemmer af Jordemoderforeningen, der har afsluttet jordemoderuddannelsen i 2011 kan deltage.

I 2011 blev vinderne følgende:

Første præmie: Den tidlige barselsperiode i hjemmet - en filosofisk hermeneutisk opgave, af Anja Als Dyhr og Maria Louise Birkegård Jensen

Anden præmie: Jordemoderen som forankret ledsager under fødslen, af Anne-Sofie Bang Hansen, Kirsten Skov Græsholt, Mam Anna Bah Levinsen og Mie Malene Nørgaard

Tredje præmie: S-drop på ukendt indikation, af Malene Lisby Hole, Anne Nygaard Westh og Nanna Kjær