Forældre og nyfødt - Indsatser de første 14 dage

Jordemoderforeningens næstformand Kit Dynnes Hansen og DSR's formand Grete Christensen åbner konferencen


Videotale

Videotale af sundhedsminister Astrid Krag
Se videoen

Oplæg

Moderskab i et historisk perspektiv
Udviklingen i kvindemagasinernes syn på moderskab og disses betydning for måden at anskue moderskabet på generelt
Ved Nynne-Cecilie Kelager Schmidt, magister i historie og Mette Marie Staehr, næstformand i Dansk Kvindesamfund


Se oplæg

Den unge familie anno 2013
Forældrenes behov og forventninger til barselsplejen i dag
Ved Tine Rostgaard, sociolog ved Aalborg Universitet


Se oplæg

Ammestart - Hvilke faktorer har betydning for at forældre og barn etablerer en god start på amningen?
Evidens for amning og betydningen heraf - de vigtigste råd lige efter fødslen ved ammestart.
Ved Hanne Kronborg, Health visitor MPH, Ph.d., Institute og Public Health, Section of Nursing, University of Aarhus

Se oplæg

Brobygning mellem sektorer - Hvordan skabes et sammenhængende barselsforløb, hvor kvalitet og familiens perspektiv er i højsæde?
Gode historier fra praksis
Ved Birthe Schouw, sundhedsplejerske, Region Nordjylland


Se oplæg

Brobygning mellem sektorer - Hvordan skabes et sammenhængende barselsforløb, hvor kvalitet og familiens perspektiv er i højsæde?
Gode historier fra praksis
Ved Henriette Svenstrup, kvalitets- og udviklingsjordemoder, Hospitalsenheden Vest, og Joan Skytte, sundhedsplejerske

Se oplæg

Workshop 1: 
Hjemmebesøget sundhedsplejerskens kerneydelse - hvad har vi gang i?

Ved Else Guldager, sundhedsplejerske, Ph.d.

Se oplæg

Workshop 2: 
Differentieret indsats fra graviditet til barsel blandt sårbare kvinder - en indsats på tværs af faggrupper og sektorer

Ved Conny Kuhlmann, jordemoder og koordinator på "Tidlig indsats", Hillerød Hospital

Se oplæg

Workshop 3: 
Telemedicin - en del af sundhedsvæsenets indsats til forældre og nyfødte

Ved Dorthe Boe Danbjørg, sygeplejerske, cand.cur. og Ph.d. studerende

Se oplæg

Workshop 4: 
Den sociale ulighed i sundhed

Den tidligere indsats starter i graviditet og barselsperioden
Ved Anne-Marie Nybo Andersen, professor i Social Epidemiologi, Københavns Universitet

Se oplæg

Nyfødt - Forberedelse til fødsel
Et randomiseret studie der undersøger effekten af familiekurser, SIF
Ved Vibeke Koushede, projektleder, post.doc., jordemoder, SIF - Forskning om børn og unges sundhed og trivsel

Se oplæg

Familie med hjertet, Leksand modellen
I Holstebro Kommune
Ved Pernille Almdal, projektleder for "Familie med Hjertet" og ledende sundhedsplejerske

Se oplæg

Hvad skal der til for at regioner og kommuner følger retningslinjerne for barselsomsorgen?
Ved Roger Buch, forskningschef i samfundsvidenskab, Ph.d., cand.scient.pol.

Se oplæg


Foto: Søren Holm, Chili FotoBarselskonference 
Holdes i samarbejde mellem Jordemoderforeningen og DSR
Tid: Den 1. november 2013
Sted: Torvehallerne i Vejle