Centrale udfordringer i den jordemoderfaglige indsats

Jordemoderprofessionen står overfor et langt bredere arbejdsfelt i fremtiden, end der har været tradition for. Jordemødre er centrale fagpersoner på flere områder i svangreomsorgen, men som jordemødre er vi uddannelsesmæssigt rustet til at løfte flere opgaver på områder, som rådgivere ved brug af antikonception, generel sundhedsfaglig rådgivning og behandling mv. En udvidelse af virksomhedsområdet kræver specialisering. Specialisering giver status. Status betinger høj kvalitet og aktiv indsats for udvikling. På medlemsmødet vil vi indenfor forskellige områder gøre status over den jordemoderfaglige indsats og se nærmere på kvaliteten og udviklingspotentialet.

Se oplægsholdernes plancher:

Læs hvad Tidsskrift for Jordemødre skrev om medlemsmødet: Hvordan gør vi?