Bachelor-temadagen: ’Den normale fødsel anno 2012’

Bachelor-temaeftermiddag på Metropol
Den 23. maj 2012

Snakken om evidensen og evidensen om snakken 
- En opgave om perinatal mortalitet ved post term graviditet 
Forfattere: 
Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson, Kriselle Marie Sison Christensen
Læs opgaven
Læs præsentation

Jordemoderens understøttelse af den normale fødsel på den obstetriske afdeling 
Forfatter: 
Marie Kæmpe
Læs opgaven
Læs præsentation

Den normale fødsel anno 2012
Oplægsholder: Jordemoder Marianne Eiberg

Oplæg: Den normale fødsel anno 2012 v/jordemoder Marianne Eiberg