Kandidatpris

Jordemoderforeningens nye kandidatspecialepris

Flere og flere jordemødre vælger at videreuddanne sig igennem et kandidatforløb, og der skrives derfor hvert år mange spændende specialer.

I forbindelse hermed vedtog Hovedbestyrelsen i 2018, at der skulle åbnes mulighed for at tildele en kandidatspecialepris til en jordemoder, der havde skrevet et spændende kandidatspeciale med betydning for jordemoderfaget.

Prisen vil blive uddelt hvert andet år, i år på Jordemoderforeningens medlemsmøde, der i år finder sted den 4. november i Aarhus. Med prisen følger en honorering på kr. 10.000 kr. 

Er du medlem af Jordemoderforeningen og har afsluttet din kandidatuddannelse i 2018 eller 2019, kan du søge kandidatspecialeprisen. Ansøgningsfristen er den 5. august 2019.

Hvis du ønsker at ansøge, skal du udfylde et  ansøgningsskema, og efterfølgende sende det sammen med en pdf-fil af dit speciale, til sek@jordemoderforeningen.dk.

Specialerne vil blive vurderet af et udvalg bestående af tre jordemødre med akademiske kompetencer på ph.d.-niveau.