Faglige netværk

Jordemoderforeningen faciliterer følgende netværksgrupper:


Netværk for jordemødre i lægepraksis

Jordemødre i lægepraksis har faglige netværk som er opdelt geografisk i Øst og Vest.
Netværksmøderne i både Øst og Vest arrangeres internt i netværkene, og består typisk af et fagligt oplæg efterfulgt af faglig sparring og hyggeligt samvær.

Det faglige netværk Vest dækker Fyn og Jylland. Du skal være medlem af Jordemoderforeningen, for at deltage i det faglige netværk i Vest. Der kan være et mindre deltagergebyr for at deltage i netværkes møderne i Vest.

Det faglige netværk Øst dækker Region Sjælland og Region Hovedstaden. I det faglige netværk Øst er det ikke et krav, at du er medlem af Jordemoderforeningen.
I Øst netværket kan man støtte netværket ved at indbetale 100 kr./årligt til at dække udgifter til forfriskninger til møderne og evt. gaver til gæsteundervisere. Denne indbetaling er frivillig.

Information om netværksmøder for jordemødre i lægepraksis deles via facebooksiden ”Jordemødre i Lægepraksis


Netværksgruppen, Perinatalt Mentalt Helbred

Netværket er for Jordemoderforeningens medlemmer i Hovedstadskredsen.
Netværket arbejder med kvinder og familiers mentale sundhed i graviditeten og i den tidlige familiedannelse. Netværket er for alle jordemødre, der interesserer sig for området, og du behøver derfor ikke specifikt at arbejde med sårbare kvinder og familier eller i Familieambulatoriet for at deltage.
Netværket mødes fire gange årligt. Der er en fast struktur for mødet, hvor der arbejdes temabaseret ud fra en klinisk case. Den aktuelle case danner grundlag for udarbejdelse af kliniske spørgsmål, som afsøges fagligt og evidensbaseret på de efterfølgende netværksmøder.  Når det er relevant – og hvor det har været muligt – er den tilegnede viden blevet suppleret med et oplæg fra en oplægsholder med særlig viden på det specifikke område.
Netværksgruppen er et lokalt initiativ i Hovedstadskredsen, og du skal derfor, udover at have aktiv medlemsstatus i Jordemoderforeningen, være tilknyttet Hovedstadskredsen for at deltage. Netværket har et begrænset antal pladser.
Netværket har et årligt kontingent på 500 kroner. Alternativt kan du betale 2 x 300 kr. Anden rate forfalder i august måned. Kontingentet går til forplejning og oplægsholdere.
Kontakt Forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll for at blive en del af netværket.


Netværk for udviklingsjordemødre

Netværket mødes to gange om året, og møderne planlægges på skift af netværkets deltagere. Mødet afvikles efter en fast struktur, hvor der bl.a. gennemgås aktuelle projekter og nye tiltag på de enkelte fødesteder og holdes et fagligt oplæg.
Yderligere benytter netværket sig flittigt af hinandens viden og erfaring imellem møderne, når der opstår situationer, hvor det kan være gavnligt at have mere dybdegående kendskab til forskellige praksisser rundt omkring i landet. 
Du skal være aktivt medlem af jordemoderforeningen og ansat i en stilling som udviklingsjordemoder for at deltage i netværket.
Kontakt forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll for at blive en del af netværket.Nye netværk
Du kan kontakte Mette Busk, hvis du ønsker hjælp til at opstarte et netværk..