Faglige dage og netværk

Jordemoderforeningen har siden 2012 holdt en række faglige dage for forskellige målgrupper. Antallet af grupper udvides løbende.

Hvis du har ideer til nye faglige dage, er du meget velkommen til at kontakte forsknings- og udviklingsassistent Mette Busk, meb@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk

P.t. er der følgende faglige dage:

  • Faglig dag for jordemødre som ultralydsscanner
  • Faglig dag for jordemødre i lægepraksis
  • Faglig dag for jordemødre som arbejder med svangre
  • Faglig dag for jordemødre som arbejder med barsel
  • Faglig dag for privatpraktiserende jordemødre
  • Faglig dag for uddannelsesansvarlige jordemødre
  • Faglig dag for afdelingsjordemødre, kliniske jordemoderspecialister, koordinerende jordemødre
  • Faglig dag for niveau 2 ledere

Der ud over tilbyder Jordemoderforeningen netværksdage for kandidat- og masterstuderende.

De faglige dage er for aktive medlemmer af Jordemoderforeningen. Deltagelse koster typisk 300 kr. Se aktuelle arrangementer på https://jordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/

Facebookgrupper

For grupper, der ønsker det, er der oprettet Facebookgrupper, hvor den faglige sparring og udveksling kan fortsætte.

Jordemoderforeningen administrerer følgende facebookgrupper:

Netværksgrupper

Jordemoderforeningen faciliterer følgende netværksgrupper:

Netværk for jordemødre i lægepraksis
Jordemødre i lægepraksis har faglige netværk som er opdelt geografisk i Øst og Vest.
Netværksmøderne i både Øst og Vest arrangeres internt i netværkene, og består typisk af et fagligt oplæg efterfulgt af faglig sparring og hyggeligt samvær.

Det faglige netværk Vest dækker Fyn og Jylland. Du skal være medlem af Jordemoderforeningen, for at deltage i det faglige netværk i Vest. Der kan være et mindre deltagergebyr for at deltage i netværkes møderne i Vest.

Det faglige netværk Øst dækker Region Sjælland og Region Hovedstaden. I det faglige netværk Øst er det ikke et krav, at du er medlem af Jordemoderforeningen.
I Øst netværket kan man støtte netværket ved at indbetale 100 kr./årligt til at dække udgifter til forfriskninger til møderne og evt. gaver til gæsteundervisere. Denne indbetaling er frivillig.

Information om netværksmøder for jordemødre i lægepraksis deles via facebooksiden ”Jordemødre i Lægepraksis

Netværk for udviklingsjordemødre
Netværket mødes to gange om året, og møderne planlægges på skift af netværkets deltagere. Mødet afvikles efter en fast struktur, hvor der bl.a. gennemgås aktuelle projekter og nye tiltag på de enkelte fødesteder og holdes et fagligt oplæg.
Yderligere benytter netværket sig flittigt af hinandens viden og erfaring imellem møderne, når der opstår situationer, hvor det kan være gavnligt at have mere dybdegående kendskab til forskellige praksisser rundt omkring i landet. 
Du skal være aktivt medlem af jordemoderforeningen og ansat i en stilling som udviklingsjordemoder for at deltage i netværket.
Kontakt forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll for at blive en del af netværket.

Netværksgruppen, Perinatalt Mentalt Helbred
Netværket er for Jordemoderforeningens medlemmer i Hovedstadskredsen.
Netværket arbejder med kvinder og familiers mentale sundhed i graviditeten og i den tidlige familiedannelse. Netværket er for alle jordemødre, der interesserer sig for området, og du behøver derfor ikke specifikt at arbejde med sårbare kvinder og familier eller i Familieambulatoriet for at deltage.
Netværket mødes fire gange årligt. Der er en fast struktur for mødet, hvor der arbejdes temabaseret ud fra en klinisk case. Den aktuelle case danner grundlag for udarbejdelse af kliniske spørgsmål, som afsøges fagligt og evidensbaseret på de efterfølgende netværksmøder.  Når det er relevant – og hvor det har været muligt – er den tilegnede viden blevet suppleret med et oplæg fra en oplægsholder med særlig viden på det specifikke område.
Netværksgruppen er et lokalt initiativ i Hovedstadskredsen, og du skal derfor, udover at have aktiv medlemsstatus i Jordemoderforeningen, være tilknyttet Hovedstadskredsen for at deltage. Netværket har et begrænset antal pladser.
Netværket har et årligt kontingent på 500 kroner. Alternativt kan du betale 2 x 300 kr. Anden rate forfalder i august måned. Kontingentet går til forplejning og oplægsholdere.
Kontakt Forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll for at blive en del af netværket.
 

Nye netværk
Du kan også kontakte Anne-Mette Schroll, hvis du ønsker hjælp til at opstarte et lignende netværk i din egen kreds.