Fag & Forskning

På siderne under Fag & Forskning finder du det jordemoderfaglige stof, og du kan læse om uddannelse. Du finder fx oversigter over jordemoderfaglige rapport og projekter. Du kan også se materialer fra forskellige arrangementer. Hvis du har brug for at søge midler til et projekt, kan du orientere dig om Forskningsbeholdningen.


Udviklingen i svangreomsorgen og i jordemødres ansættelse

Jordemoderforeningen får ofte spørgsmålet, hvorfor jordemødrene har så travlt, når der er kommet flere jordemødre til færre fødsler. En af årsagerne er, at jordemødre beskæftiger sig med meget andet end fødsler. En anden årsag er, at fødslerne har ændret sig, fx er de fødende blevet ældre.

Jordemoderforeningen har derfor udarbejdet et notat, der forklarer de faktiske forhold.

Læs notatet Udviklingen i svangreomsorgen og udviklingen i jordemødres ansættelseÆndringer i ansøgningskrav til dansk jordemoderautorisation for svensk uddannede jordemødre

Jordemoderforeningen er blevet bekendt med, at der er i 2020, er sket ændringer, som påvirker svensk uddannede jordemødres mulighed for at få en dansk autorisation.

Læs mere


App: graviditet og fødsel

Jordemoderforeningen og Sundhedsoplysning har udgivet en graviditets-app. Projektet er støttet af TrygFonden. Læs mere om APP'en


Behov for viden om igangsættelse?

DSOG godkendte på Sandbjergmødet i januar 2011 den ny guideline 'Graviditet efter termin'. 
Vi har samlet en række artikler om igangsættelse

Se oversigten


Årsrapport fra Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødslers årsrapport, der dækker perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021. 

Læs rapporten


Retningslinje og vejledning 'Håndtering af COVID-19"

Åbn retningslinjen

Opdateret november 2021
Etiske retningslinjer

Jordemoderforeningens etiske retningslinjer blev revideret op til kongressen i 2010, hvor den reviderede udgave blev vedtaget. 

Læs mere om de etiske retningslinjer
De etiske retningslinjer som pdf-fil


Søg midler

I Forsknings- og Udviklingsbeholdningen kan du søge penge til fx forsknings- og udviklingsarbejde inden for det jordemoderfaglige felt og til at arrangere eller deltage i jordemoderfaglige aktiviteter.

Læs mere om Forsknings- og Udviklingsbeholdningen