Virtuelt lederseminar med fokus på at understøtte jordemødre med en patientklagesag

Virtuelt lederseminar med fokus på at understøtte jordemødre med en patientklagesag

Tid:
Sted:
Online

Lederkredsen afholdt i september 2022 lederseminar for niveau 2 ledere (vicechefer/afdelingsjordemødre). Er af programpunkterne var at styrke lederne i mødet med jordemødre, der havde fået en patientklage. 

Ikke alle nåede at være med på mødet, og vi er blevet kontaktet af flere, der gerne ville have hørt oplægget. Derfor afholder vi det igen, den 4. maj kl. 11.00 – 12.30, som en virtuel opsamling for de niveau 2 ledere, der missede det på lederseminaret.

På opsamlingsmødet gennemgår Jordemoderforeningens klagesagsteam de formelle sider af patientklagesystemet, lovgrundlaget, lederens rolle og partshøring. Vi fortæller om, hvordan det opleves at få en patientklage, og hvordan du som leder kan hjælpe din medarbejder med at komme bedst muligt igennem processen. Til slut præsenterer vi Jordemoderforeningens muligheder for at hjælpe, når et medlem bliver involveret i en patientklagesag. 

Det er gratis at deltage, men tilmelding er påkrævet. 

Du vil inden webinaret få tilsendt et link til deltagelse.

Deltagere: Niveau 2 ledere, der ikke deltog på lederseminaret, og som er medlem af Jordemoderforeningen.

Tilmeldingsfrist: Fredag den 28. april 2023 kl. 09:00

Tilmeld dig her