TR-efteruddannelse

TR-efteruddannelsen er for TR og kredsforpersoner