TOF

TOF

Tid:
Sted:
Trinity Hotel & Konference Center, Gl Færgevej 30, 7000 Fredericia

Da formålet med TOF i høj grad er både fagligt og socialt henstiller vi til, at man som deltager benytter muligheden for to dage med ny viden, spændende input og ikke mindst hyggeligt og givtigt samvær med kollegaer. Der gives kun ved særlige situationer dispensation til endags-deltagelse, kontakt bestyrelsen ved behov herfor.

Tilmeldingen er åben

2023 Priser: Enkeltværelse 2950 kr, dobbeltværelse 2750 kr pr person