Obstetrisk kodning, forskning og kvalitetssikring

Obstetrisk kodning, forskning og kvalitetssikring

Tid:
Sted:
Rigshospitalet, ambulatorie 1

Arrangører: DSOG’s arbejdsgruppe for obstetrisk kvalitetssikring og nomenklatur,
og Jordemoderforeningen.
Målgruppe: Obstetrikere, føtalmedicinere, gynækologer, sekretærer, jordemødre, og andre kolleger
med interesse for obstetrisk kodning.