Live webinar om jordemødres pligt til at indberette formodede bivirkninger

Live webinar om jordemødres pligt til at indberette formodede bivirkninger

Tid:

Med oplæg fra Lægemiddelstyrelsen, cases fra afdelingsjordemoder, Tina Andreasen, Aalborg Universitetshospital og fælles refleksioner

Emner:
-Indberetning af formodede bivirkninger
-Jordemødres indberetningspligt
-Bivirkningsovervågning og status vedrørende overvågning af sikkerheden ved Angusta

Læs mere og tilmeld dig